Proiect implementat de Agenţia de Management Energetic Maramureş (AMEMM) prin Programul Operaţional Comun de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013.
Proiect implementat de Agenţia de Management Energetic Maramureş (AMEMM) prin Programul Operaţional Comun de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013.

Prezentare

Proiectul "Energy Games - Energy Takes Shape (Jocuri despre energie - Energia ia formă)" HUSKROUA/1001/102, implementat în parteneriat de Agenţia de Management Energetic Maramures (AMEMM) este finanţat prin Programul Operațional Comun de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013.

Proiectul a început la 1 septembrie 2012 și are o perioadă de implementare de 24 de luni.

Ce reprezintă programul ENPI?

Obiectivul general al Programului este de a promova, cu sprijinul Uniunii Europene, activităţi care să intensifice şi adâncească cooperarea socială şi economică dintre regiunile Ucrainei şi ale Statelor Membre care au graniţă comună, în perioada 2007-2013.

Cele 4 priorități ale programului sunt:
 • dezvoltare economică şi socială,
 • îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător,
 • creşterea eficienţei managementului la graniţă,
 • sprijinirea cooperării "people-to-people".

Proiectul "Energy Games - Energy Takes Shape (Jocuri despre energie - Energia ia formă)" a primit finanţare în cadrul Priorităţii 4: Sprijinirea cooperării "people to people" - Măsura 4.2. Cooperare "people to people" la scară mică.

Ce ne-am propus în acest proiect?

Stimularea participării active a elevilor şi profesorilor în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, prin instruirea lor cu privire la modul de economisire a energiei în şcoli şi acasă, precum şi sensibilizarea acestora cu privire la importanţa conservării resurselor naturale, prin promovarea energiei din surse regenerabile.

Obiective specifice:
 • Schimbarea comportamentului elevilor şi profesorilor în ceea ce priveşte modul în care aceștia consumă energie, în scopul de a opri risipa de energie atât la şcoală cât şi în mediul familial;
 • Instruirea participanţilor la acest proiect cu privire la mijloacele simple, prin care pot reduce în mod semnificativ consumul de energie, precum şi la utilizarea de surse regenerabile;
 • Realizarea unui prim pas în vederea introducerii în programa şcolară a unor ore dedicate energiei: producţiei şi consumului de energie şi contribuţia acestor procese la schimbările climatice.

Proiectul se adresează elevilor cu vârste cuprinse între 9-12 ani, respectiv clasele II - VI, cadrelor didactice din şcolile ce îşi doresc să participe în acest proiect, instituţii colaboratoare precum Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Facultatea de Inginerie Baia Mare, dar şi celor interesaţi să protejeze mediul înconjurător.

Care este istoricul proiectului?

Ideea acestui proiect a fost preluată de partenerul lider - Agenţia de Management Energetic Maramures (AMEMM) în cadrul unei cooperări interregionale, de la regiunea Abruzzo din Italia, care organizează cu deosebit succes un astfel de concurs pe tema energiei de mai mulți ani, ajungând la a 8-a ediție.

Concursul se numește Energiochi și se desfășoară pe o scară foarte mare, cu implicarea unui număr foarte mare de școli din întreaga regiune.

De asemenea, Agenţia de Management Energetic Maramures (AMEMM) a colaborat cu succes in trecut, în cadrul unor proiecte educaţionale similare alături de partenerii proiectului nostru.

Unul dintre aceste proiect s-a încheiat de curând şi a fost dedicat cooperării între instituţiile educaţionale din zona transfrontalieră, mai multe informaţii, urmărind link-ul: www.europeanschool.amemm.ro.

Cine sunt partenerii proiectului?

Liderul de parteneriat este Agenţia pentru Management Energetic Maramures - AMEMM (Maramures, RO), o organizaţie non – profit, ce s-a înfiinţat în 2009, în urma unui proiect propus spre finanţare în cadrul apelului lansat de Comisia Europeană prin Agenţia Executivă pentru Competitivitate şi Inovare, în Programul de lucru pe 2007 "Energie Inteligentă pentru Europa".

Agenţia de Management Energetic Maramureş esteun organism calificat, ce îşi desfăşoară activitatea în interes comunitar şi al cărui obiectiv principal este de a contribui la dezvoltarea durabilă a judeţului prin promovarea eficienţei energetice, a managementului energetic, şi a utilizării resurselor regenerabile de energie, în scopul îmbunătăţirii modului în care energia este produsă şi consumată.

Contact: Str. Gheorghe Şincai, nr. 46 , Baia Mare, Maramureş, 430311, România Tel./fax: 0362.401.665, 0747.021.819, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , www.amemm.ro.


Organizaţia non-guvernamentală "European Initiatives Center" (Zakarpattya, UA), are ca şi obiect de activitate implementarea de proiecte transfrontaliere, în domeniul educaţiei şi serviciilor publice.

Contact: 88000 Ukraine, Uzhhorod, Zakarpatska region, Shvabskaya Street, 71/a,  https://sites.google.com/site/centreforeuropeaninitiatives.


Agenţia pentru Dezvoltare Regională POLONINY (Presov, SK)

Contact: Stakčínska 141, 069 01 Snina, www.poloniny.info.


Asociaţia pentru Dezvoltare Regională KIÚT (Szabolcs-Szatmar-Bereg, HU)


Colaboratori şi susţinători:
 • Consiliul Judeţean Maramureş: www.cjmaramures.ro
 • Inspectoratul Şcolar al judeţului Maramureş: www.isjmm.ro
 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - Centrul Universitar Nord din Baia Mare: eng.ubm.ro

Care sunt activităţile proiectului?

 • Sesiune de instruire pentru profesorii înscrişi, având ca tematică schimbările climatice și conceptul de energie durabilă, cu cele două componente principale ale sale: energia din surse regenerabile și eficiența energetică.
 • Lecţii demonstrative teoretice şi practice dedicate elevilor cu vârste cuprinse între 9-12 ani, respectiv clasele II – VI, utilizându-se diverse instrumente și seturi educaționale achiziționate în acest scop de Agenţia de Management Energetic Maramureş.
 • Elaborarea unei broşuri educaţionale ce conține metode simple pentru reducerea consumului de energie, replicabile în activităţile de zi cu zi, cât şi noțiuni de bază despre utilizarea surselor de energie regenerabilă, fişe de lucru pentru cadrele didactice ce pot fi folosite la clasă.
 • Monitorizarea permanentă a consumului de energie în şcolile participante: va fi o activitate derulată de elevi sub coordonarea cadrelor didactice implicate pentru a-i sensibiliza fața de consumul şi risipa de energie.
 • Concursul "Energy Games - Energy Takes Shape (Jocuri despre energie - Energia ia formă)" unde elevii doritori vor transmite o creaţie proprie (exprimată prin desen, muzică, dans, scenetă, machetă) ce va ilustra viziunea acestora asupra economisirii energiei, energiei regenerabile sau schimbărilor climatice.
 • Premierea creaţiilor câștigătoare în cadrul unui eveniment festiv; juriul format din instituțiile colaboratoare sub coordonarea AMEMM, va desemna şi premia creaţiile cele mai inspirate.
 • O tabără de energie/ecologie pentru elevi selecţionaţi din toate regiunile partenere, organizată în România.
Evaluaţi acest material
(2 voturi)

Contact Agenţia de Management Energetic Maramureş (AMEMM)

logo-AMEMM Str. Gheorghe Şincai, nr. 46
430311, Baia Mare
Maramureş, România

Tel./Fax: 0362.401.665
Mobil: 0747.021.819

E-mail: office@amemm.ro
Web: www.amemm.ro