Proiect implementat de Agenţia de Management Energetic Maramureş (AMEMM) prin Programul Operaţional Comun de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013.
ENERGY GAMES-ENERGY TAKES SHAPE este un proiect ENPI de Cooperare Transfrontalieră ce şi-a propus să stimuleze participarea activă a elevilor şi a profesorilor în efortul de a reduce efectul emisiilor de gaze cu efect de seră prin măsuri simple educative care să evidenţieze importanţa conservării resurselor naturale
Seminar de instruire şi informare dedicat cadrelor didactice

Seminar de instruire şi informare dedicat cadrelor didactice

Agenţia de Management Energetic Maramureş (AMEMM) susţinută de Consiliul Judeţean Maramureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, implementează în cooperare cu parteneri din Slovacia, Ungaria şi Ucraina și cu sprijinul Consiliului Judeţean Maramureş proiectul "Energy Games - Energy Takes Shape (Jocuri despre energie - Energia ia formă)" HUSKROUA/1001/102 finanţat prin Programul Operaţional Comun de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului este stimularea participării active a studenţilor şi profesorilor în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, prin instruirea lor cu privire la modul de economisire a energiei în şcoli şi acasă, precum şi sensibilizarea acestora cu privire la importanţa conservării resurselor naturale, prin promovarea energiei din surse regenerabile.

Iar prin obiective specifice ale proiectului se doreşte:
  • Schimbarea comportamentului studenţilor şi profesorilor în ceea ce priveşte modul în care aceștia consumă energie, în scopul de a opri risipa de energie atât la şcoală cât şi în mediul familial;
  • Instruirea participanţilor la acest proiect cu privire la mijloacele simple, prin care pot reduce în mod semnificativ consumul de energie electrică, termică şi consumul de apă, precum şi la utilizarea de surse regenerabile precum apa, soarele, vântul, lemnul pentru a produce energia de care avem nevoie;
  • Realizarea unui prim pas în vederea introducerii în programa şcolară a unor ore dedicate energiei - producţiei şi consumului de energie şi contribuţia acestor procese la schimbările climatice.

Proiectul se adresează următoarelor grupurilor ţintă: elevi cu vârste cuprinse între 9-12 ani, respectiv clasele II - VI, cadre didactice din şcolile ce îşi doresc să participe în acest proiect, instituţii colaboratoare precum Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Facultatea de Inginerie Baia Mare, etc.

În data de 20 martie 2013, la Biblioteca Judeţeană "Petre Dulfu" Baia Mare a avut loc o activitate extrem de importantă pentru implementarea proiectului sus menţionat : un seminar instruire şi informare dedicat cadrelor didactice ce vor dori să participe pe viitor, cu una sau mai multe clase, la activităţile educaţionale non-formale, teoretice și practice organizate de AMEMM în cadrul proiectului, sau care doresc să susţină la clasă lecţii pe tema energiei durabile utilizând materialele educaţionale elaborate de AMEMM.

Agenda evenimentului a cuprins o parte de informare si instruire dedicată cadrelor didactice participante şi o parte demonstrativă, unde s-au oferit informaţii despre metodologia şi planul de lucru prevăzute pentru activităţile educaţionale la clasă, susţinute de seturile educaţionale special achiziţionate pentru a ilustra tematica acestui proiect.

D-na Adina DUMITRU, director AMEMM a deschis sesiunea de instruire prezentând activitatea şi experienţa AMEMM în proiectele educaţionale din domeniul energiei, iar d-na Noemi GANEA, asistent manager a prezentat proiectul "Energy Games - Energy Takes Shape (Jocuri despre energie - Energia ia formă )", astfel încât cadrele didactice să se familiarizeze cu tematica şi activităţile proiectului.

D-na Felicia Ienculescu Popovici, din partea Asociaţiei Greenitiative a oferit o serie de exemple inovative despre modul în care noţiunile legate de energie durabilă şi schimbări climatice pot fi prezentate şi promovate elevilor sub o formă atractivă ca parte integrantă a educaţiei non-formale la clasă.

Cu o experienţă de peste 5 ani în proiecte de eco-educaţie, această asociaţie a reuşit să atragă sprijinul unor organizaţii prestigioase precum Centrul de Informare ONU, Solar Solidarity International Bruxelles, etc., în proiecte ce susţin implicarea activă a elevilor în probleme precum: selectarea colectivă a deşeurilor, trecerea la o economie ‘’prietenoasă cu mediul”, schimbări climatice şi sustenabilitate energetică.

Partea demonstrativă a acestui seminar a fost susţinută de d-nul profesor Liviu Neamţ, șef lucrări Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Departamentul de Inginerie Electrică, Electronică și Calculatoare, care a elaborat un suport didactic pentru activităţile dedicate elevilor, ce a fost pusă la dispoziţia profesorilor şi va fi disponibilă şi sub forma unei broşuri tipărite.

Prezentarea seturilor educaţionale achiziţionate de AMEMM pentru derularea acestui proiect, a suscitat cel mai mare interes, mai ales că aceste dispozitive au fost puse în funcţiune şi prezentate participanţilor de către studenţi-voluntari din partea Facultăţii de Inginerie Electrică, Electronică și Calculatoare.

A fost prezentat un set complet pentru experimente ce ilustrează felul in care energia se poate genere, stoca şi apoi chiar furniza – Clean Energy Trainer - realizează o introducere în energiile regenerabile (fotovoltaică și eoliană) și interconectarea cu tehnologia pilelor de combustie (hidrogen), ilustrând un lanţ energetic complet. Toate experimentele și măsurătorile pot fi realizate asistate de calculator.

Un alt echipament interesant, o maşină în miniatură - Modelul de automobil Dr FuelCell, ce poate fi pus în mișcare pe baza unei celule de combustie (hidrogen) sau pe baza panourilor fotovoltaice. Acesta permite înţelegerea ușoară a relaţiilor dintre producerea, înmagazinarea și consumul energiei.

Kitul Dr FuelCell reproduce un ciclu energetic complet solar – hidrogen şi funcţionează atât ca un sistem unitar integrat cât și ca elemente separate, conversia fotovoltaică, respectiv tehnologia pilelor de combustie.

Au fost prezentate şi alte seturi educaţionale ce vor fi utilizate în activităţile derulate cu copiii din şcolile ce se vor înscrie la aceste lecţii demonstrative şi vor fi susţine de reprezentanţii AMEMM şi studenţii voluntari la Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu ” Baia Mare, începând cu a doua jumătate a lunii aprilie.

Detaliile privind aceste lecţiile demonstrative pentru elevi, perioada de desfăşurare, modalitate de înscriere şi participare, vor fi disponibile în curând pe website-ul liderului de proiect: Agenţia de Management Energetic Maramures (www.amemm.ro) cât şi pe website-ul partenerilor locali: Consiliul judeţean Maramureş (www.cjmaramures.ro) şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş (www.isjmm.ro).

Noemi GANEA,
Asistent manager
Evaluaţi acest material
(2 voturi)

Contact Agenţia de Management Energetic Maramureş (AMEMM)

logo-AMEMM Str. Gheorghe Şincai, nr. 46
430311, Baia Mare
Maramureş, România

Tel./Fax: 0362.401.665
Mobil: 0747.021.819

E-mail: office@amemm.ro
Web: www.amemm.ro