Proiect implementat de Agenţia de Management Energetic Maramureş (AMEMM) prin Programul Operaţional Comun de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013.
ENERGY GAMES-ENERGY TAKES SHAPE este un proiect ENPI de Cooperare Transfrontalieră ce şi-a propus să stimuleze participarea activă a elevilor şi a profesorilor în efortul de a reduce efectul emisiilor de gaze cu efect de seră prin măsuri simple educative care să evidenţieze importanţa conservării resurselor naturale
Primele lecţii demonstrative cu elevi

Primele lecţii demonstrative cu elevi

Agenţia de Management Energetic Maramures (AMEMM) susţinută de Consiliul Judeţean Maramureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, implementează în cooperare cu parteneri din Slovacia, Ungaria şi Ucraina și cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș proiectul "Energy Games - Energy Takes Shape (Jocuri despre energie - Energia ia formă )" HUSKROUA/1001/102 finanţat prin Programul Operațional Comun de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului este stimularea participării active a studenţilor şi profesorilor în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, prin instruirea lor cu privire la modul de economisire a energiei în şcoli şi acasă, precum şi sensibilizarea acestora cu privire la importanţa conservării resurselor naturale, prin promovarea energiei din surse regenerabile.

Iar prin obiective specifice ale proiectului se doreşte:
  • Schimbarea comportamentului studenţilor şi profesorilor în ceea ce priveşte modul în care aceștia consumă energie, în scopul de a opri risipa de energie atât la şcoală cât şi în mediul familial;
  • Instruirea participanţilor la acest proiect cu privire la mijloacele simple, prin care pot reduce în mod semnificativ consumul de energie electrică, termică şi consumul de apă, precum şi la utilizarea de surse regenerabile precum apa, soarele, vântul, lemnul pentru a produce energia de care avem nevoie;
  • Realizarea unui prim pas în vederea introducerii în programa şcolară a unor ore dedicate energiei - producţiei şi consumului de energie şi contribuţia acestor procese la schimbările climatice.

Proiectul se adresează următoarelor grupuri ţintă: elevi cu vârste cuprinse între 9-12 ani, respectiv clasele II - VI, cadre didactice din şcolile ce îşi doresc să participe în acest proiect, instituţii colaboratoare precum Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Facultatea de Inginerie Baia Mare, etc.

În 25 aprilie 2013, la Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu ” Baia Mare s-a derulat o altă etapă importantă pentru implementarea proiectului sus menționat: primele lecţii demonstrative pentru elevi pe tema energiei durabile, utilizând materialele educaționale din dotarea AMEMM.

Am primit vizita elevilor din cadrul Şcolii Gimnaziale ”Octavian Goga”, reprezentaţi prin două clase: a-V-a A, coordonaţi de d-na profesor Boje Lidia, şi clasa a II-a A, coordonaţi de d-na învăţătoarea Dorca Onorica, alături de d-na director Boje Antoaneta.

Lecţiile au avut o primă componentă teoretică, unde echipa de proiect a prezentat noţiuni de bază despre tipurile de energie existente, felul în care acestea ne influențează viaţa de zi cu zi , punând accent pe măsuri elementare de economisire a energiei prin gesturi mici, la îndemâna tuturor, dar care în timp pot aduce beneficii mari.

Partea practică a acestor lecţii a fost derulată cu implicarea studenților – voluntari din cadrul Facultăţii de Inginerie Baia Mare; s-au organizat grupe de lucru, elevii participând la diferite experimente derulate cu ajutorul echipamentelor pentru energie regenerabilă, achiziţionate în acest scop de Agenţia de Management Energetic Maramureş.

Copiii au putut să testeze punerea în funcţiune a unei maşini în miniatură, acţionată pe baza unei celule de combustie (hidrogen) sau pe baza panourilor fotovoltaice, au executat experimente complete prin care au generat electricitate cu ajutorul energiei eoliene, a panourilor solare în miniatură si a energiei mecanice.

Au testat, majoritatea pentru prima oară, diferite echipamente pentru măsurarea nivelului de zgomot în decibeli, pentru măsurarea intensităţii luminii în interior şi exterior, pentru determinarea temperaturii şi umidităţii prin monitorizarea radiației infraroșii emise de corpuri.

Echipamentele au reprodus în miniatură instalaţiile sofisticate pentru energie regenerabilă de tipul panourilor fotovoltaice, a turbinelor de vânt, astfel încât elevii să înțeleagă la nivel elementar cum se poate produce și utiliza energia regenerabilă în beneficiul nostru.

Elevii au arătat un interes deosebit pentru această temă, au demonstrat că nu le sunt străine noţiunile de economisire a energiei şi prin acest lucru au întărit demersul acestui proiect: să demonstrăm că un comportament corect, cu principii solide în viaţă, înrădăcinat de la o vârstă fragedă va asigura generațiilor viitoare un mediu curat și sănătos, acces la resursele regenerabile de energie, precum energia eoliană, solară, hidro și din biomasă, care oferă o alternativă curată și inepuizabilă la combustibilii fosili.

Aceste lecţii demonstrative vor continua până în luna iunie a acestui an, iar detaliile privind modalitate de înscriere şi participare se pot obține de la: Agenţia de Management Energetic Maramures (www.amemm.ro) tel/fax.: 0362.401.665.

Noemi GANEA,
Asistent manager
Evaluaţi acest material
(1 Vot)

Contact Agenţia de Management Energetic Maramureş (AMEMM)

logo-AMEMM Str. Gheorghe Şincai, nr. 46
430311, Baia Mare
Maramureş, România

Tel./Fax: 0362.401.665
Mobil: 0747.021.819

E-mail: office@amemm.ro
Web: www.amemm.ro